Flexwoningen wat is dat? Zes mythen naast de feiten

17 aug 2023

Nederland schreeuwt om betaalbare woonruimte. Versnelde woningbouw stagneert echter door het gebrek aan geschikte bouwlocaties. Een groot onderdeel van het probleem is het ‘Not in My Backyard’-principe. Veel mensen denken bij flexwoningen aan lege barakken van decennia terug en vrezen dat hun zicht belemmerd zal worden door ‘containerwoningen’ of ‘legoblokken’.  

Een achterhaald beeld, maar wel een die je niet zomaar in een handomdraai verandert; deze uitdaging vereist een doordachte strategie. Eerder heeft demissionair minister Hugo de Jonge zich ook al uitgesproken over dit vraagstuk. Hoe kan je mensen overtuigen om een ‘wel in mijn backyard’ mentaliteit te omarmen? We scheiden het kaf van het koren, en bespreken hieronder de mythes en de feiten.  

1. “Flexwoningen zijn esthetisch onaantrekkelijk” 

Vroeger waren tijdelijk noodcomplexen vaak minder aantrekkelijk qua ontwerp en materiaalkeuze. Deze woningen werden snel opgezet om dringende behoeften te vervullen, zonder veel aandacht te besteden aan esthetiek. Dat principe is achterhaald. Over smaak valt niet te twisten, maar dankzij technologische vooruitgang en innovaties doen moderne modulaire woningen niet onder voor traditioneel gebouwde huizen. Neem bijvoorbeeld de woningen op het sportpark in Groningen; gekleurde gevels en moderne bouwstijlen sieren de straat.  

2. “Flexwoningen zijn van lagere kwaliteit” 

De gedachte dat flexwoningen snel worden gebouwd en daardoor mogelijk lager in kwaliteit zijn, is iets wat velen bezighoudt. Deze perceptie leidt tot bezorgdheid over de levensduur, stabiliteit en algehele kwaliteit van flexwoningen. Het is dan ook belangrijk om te realiseren dat moderne flexwoningen en modulaire constructies juist ontworpen zijn met aandacht voor duurzaamheid én kwaliteit. Bij Daiwa House Modular Europe gebruiken we hoogwaardige materialen en wordt er gebouwd volgens strikte technische specificaties. Ook hoogleraar woningmarktbeleid aan de TU Delft kaartte in een recent stuk op de website van Trouw aan dat de woningen inmiddels al lang aan alle kwaliteitscriteria voldoen. 

3. “Een flexwoning zorgt voor vastgoed waardevermindering” 

Mensen kunnen vrezen dat de aanwezigheid van flexwoningen in de buurt de waarde van hun vastgoed vermindert. Dit komt voort uit het idee dat flexwoningen mogelijk als minderwaardige of tijdelijke constructies worden beschouwd, wat op zijn beurt de algemene aantrekkingskracht en de waarde van de omliggende vastgoedmarkt zou kunnen beïnvloeden. Dit gebeurt wanneer het ontwerp, kwaliteit, constructie en integratie met de buurt onder het niveau van een traditionele woning is, maar voor een moderne modulaire flexwoning gaat die vlieger niet op. Daarnaast kunnen flexwoningen juist bijdragen aan een gevarieerd aanbod van huisvestingsmogelijkheden in de omgeving, wat kan resulteren in een gezondere en inclusievere vastgoedmarkt. Denk hierbij aan seniorenwoningen zoals in Rozenburg. 

4. “Een flexwoning heeft maar een tijdelijk karakter” 

Af en toe worden flexwoningen nog steeds aangeduid als “tijdelijke woningen”. Deze benaming wekt de suggestie dat ze voor een bepaalde periode in de buurt aanwezig zijn om daarna weer te verdwijnen. Dit kan de indruk wekken dat de woningen geen blijvende bijdrage leveren aan de community en buurt en de cohesie en identiteit van de buurt verstoren. Dat is achterhaald. Ondanks het feit dat flexwoningen een voordeel bieden doordat ze eenvoudig en snel verplaatsbaar zijn, is deze mobiliteit niet altijd vereist. Veel flexibele woningen zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid en hebben een levensduur die vergelijkbaar is met die van traditionele woningen. Flex als het moet, vast als het kan.  

5. “Een echt stevig huis moet gemetseld worden” 

Vernieuwing zorgt vaak voor onzekerheid en argwaan. Dit geldt ook voor de modulaire bouw van flexwoningen. Een degelijk gebouw moet, volgens velen, nou eenmaal op de bouwplaats zelf in elkaar gemetseld worden. Het gebrek aan kennis over de nieuwe, moderne bouwtechnologieën zoals modulaire constructie zorgt ervoor dat mensen het niet altijd begrijpen en vooroordelen ontwikkelen. Logisch ook, want dat is iets dat je met eigen ogen wilt aanschouwen. Daarbij komt dat terwijl het assembleren in een fabriekshal juist veel voordelen heeft en bijvoorbeeld zorgt voor aanzienlijke versnelling van het productievolume. Met deze manier van bouwen worden de woningen nog sneller en kwalitatief beter geproduceerd ten opzichte van traditionele bouw. 

6. “De bouw van flexwoningen zorgt voor veel overlast” 

Mensen kunnen vrezen voor geluid en overlast tijdens de bouwfase van flexwoningen in hun ‘achtertuin’. Bij modulaire flexwoningen is dit juist minder het geval. De woningen worden in razend tempo gerealiseerd, zo stonden de 333 flexwoningen in het Leerpark Dordrecht er binnen 30 weken na de start van de grondwerkzaamheden. De woningen worden in de fabriek gefabriceerd, waardoor er op de locatie zelf minder overlast is. Daarnaast is er minder transportbeweging nodig én zorgt het voor 50% minder CO2 uitstoot 

Kortom, het idee dat modulaire bouw nog steeds lijkt op een ouderwetse ‘containerwoning’ is zeker onterecht. Deze manier van bouwen heeft zoveel ontwikkelingen doorgelopen, dat het al ruimschoots op hetzelfde niveau zit als traditionele bouw. Modulaire gebouwen hebben een groot deel van de hedendaagse leefomgeving overgenomen en de verwachting is dat het ook zeker een onderdeel zal zijn van onze toekomstige variant. 

 

aardbevingsbestendige won ingen in appingendam gebouwd door Daiw House Modular Europe