Duurzaam bouwen

Een schone wereld zonder verspilling

Dat is onze duurzame ambitie. Decennialange ervaring en expertise smelten samen in onze duurzame woonoplossingen. Met de nadruk op duurzaam, want de perfecte woonomgeving is circulair en schoon. Met geïndustrialiseerd modulair bouwen draagt Daiwa House Modular Europe bij aan die woonomgeving. Dat begint al bij de ontwerpfase.

Duurzame bouwmaterialen
Het afgelopen decennium is duurzaamheid de rode draad in onze bedrijfsvoering geworden

Ook in elk ander onderdeel van het bouwproces is het de uitdaging om waarde te creëren. Bijvoorbeeld door duurzame grondstoffen en materialen in te zetten en later een nieuw leven te geven. Zo behouden we de waarde en creëren we meerwaarde voor opdrachtgevers, bewoners en de wereld om ons heen.

Duurzaamheid in de bouw: van ontwerp tot voorbij de oplevering

We zijn al een eind onderweg met onze duurzame ambities. Uit analyses blijkt dat onze modulaire bouwmethode en de maatregelen op het gebied van circulariteit ervoor zorgen dat we de CO2-uitstoot nu al halveren ten opzichte van traditionele bouwmethodes. Ook voor de toekomstige bewoners is dat belangrijk. Een gezonde woonomgeving en comfort zijn immers essentieel om dromen waar te maken. Daarom staan de bewoners al vanaf het eerste ontwerp centraal.

We richten ons daarbij bewust op duurzame maatregelen, toepassingen en installaties. Van het zelf opwekken van energie voor verwarming, ventilatie, warm water en verlichting tot de isolatie van de geprefabriceerde schil en het gebruik van duurzame afwerkingsmaterialen. En dat eindigt niet bij de oplevering. Want als onze woonoplossingen en hun materialen niet meer nodig zijn, geven we ze een nieuw leven. We zorgen dat zo min mogelijk verloren gaat.

Daiwa House Modular Europe | Duurzaamheid Image Name

Uit analyses blijkt dat onze modulaire bouwmethode en de maatregelen op het gebied van circulariteit ervoor zorgen dat we de CO2-uitstoot nu al halveren ten opzichte van traditionele bouwmethodes.

Dromen waarmaken met duurzaam bouwen

De meerwaarde van onze manier van bouwen is terug te zien in onze circulaire, herbruikbare en verplaatsbare woonoplossingen. Voor de opdrachtgever betekent dat flexibiliteit en een aantrekkelijk rendement. Het is zelfs mogelijk om de woningen tussentijds aan te passen. De bewoner beleeft de meerwaarde vooral in het comfort van de woningen en de duurzame installaties. Verschillende voordelen met een grote overeenkomst: alle grondstoffen, materialen en inspanningen hebben een zo klein mogelijke impact op omgeving en milieu.

Duurzaamheid is breder dan alleen milieu-impact.
Bouwen aan een duurzame toekomst

Geïndustrialiseerd bouwen heeft grote voordelen

Geïndustrialiseerd bouwen heeft grote voordelen op het gebied van duurzaamheid:

  • 50% minder CO2-uitstoot ten opzichte van traditionele bouwmethodes;
  • leent zich perfect voor circulariteit;
  • aanpasbaar met een hoog rendement;
  • grondstoffen en materialen behouden hun waarde;
  • hoogwaardig wooncomfort voor bewoners door duurzame installaties;
  • demonteren en hergebruiken in plaats van slopen en verspillen.