Veiligheid

Veiligheid voorop

Bij Daiwa House Modular Europe creëren we woningen voor en door mensen. Veiligheid staat dan ook altijd voorop in ons vak. En dan hebben we het niet alleen over de veiligheid van onze eigen mensen, maar ook van de omgeving. Want die realiseren we met elkaar.

Veiligheid bouwplaats
Veiligheid bouwsector

Bewust en betrokken

Juist in onze sector is het essentieel om veilig te werk te gaan. Want hoe mooi het resultaat van onze projecten ook kan zijn, bouwen brengt risico’s met zich mee. De sleutel is om bewust om te gaan met die risico’s. Daarom kiest Daiwa House Modular Europe voor een aanpak waarbij we bewustwording en betrokkenheid voorop stellen.  Zo bouwen we aan een organisatie waarbij veiligheid bij onze mensen in het DNA verweven is. Op zowel onze project- en productielocaties als onze kantoren.

De afdeling VGM speelt daarin een belangrijke rol. Zij zorgen dat veiligheid bij iedereen top-of-mind is én blijft en zorgen samen met projectteams voor een juiste naleving van alle reglementen en eisen op het gebied van veiligheid, arbeid en milieu. We blijven continu verbeteren, en zijn altijd actief op zoek naar feedback vanuit de organisatie. Zo leren we van de ervaring die we op doen en sluiten we risico’s uit. Veiligheid staat altijd voorop.

Veiligheid Daiwa House Modular Europe

Elke dag een stukje veiliger

Vanzelfsprekend zijn al onze uitvoerende bedrijfsonderdelen VCA-gecertificeerd en zorgen we voor een duidelijk beleid voor het opmerken en melden van (bijna-)ongevallen, onveilige situaties en handelingen. Daar leggen we dusdanig nadruk op dat niet alleen het aantal meldingen stijgt, maar ook de veiligheid. We krijgen hierdoor steeds beter inzicht in mogelijke risico’s. Zo maken we ons werk elke dag weer een stukje veiliger. Daar zijn we trots op.

LeanBMS bedrijfsmanagementsysteem (QHSE)

Meldingen registreren we in het LeanBMS bedrijfsmanagementsysteem (QHSE). Het systeem stelt onze verantwoordelijken meteen op de hoogte. Daardoor kan er meteen gehandeld worden op onveilige situaties en dat zorgt voor een hoge betrokkenheid onder de medewerkers. Door hun meldingen wordt de werkomgeving ook daadwerkelijk veiliger, zij maken zo écht een verschil.

Veiligheid in de bouw

Verantwoord omgaan met veiligheid: zo doen wij het

 • Veiligheidsbewustzijn
  Van projectleider tot voorman en van productiemedewerker tot kantoormedewerker. Iedereen is zich bewust van de risico’s.
 • Veiligheid in de keten
  Naast onze eigen mensen zorgen we dat ook de opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers veilig te werk gaan.
 • Verantwoordelijk te werk
  We blijven scherp en leren van elkaar. Daarom wijst iedereen elkaar op onveilige situaties of risicovol gedrag en helpen we elkaar dit op te lossen.
 • Direct actie
  Onveilige situaties worden direct gemeld én opgelost.

Veiligheid en certificeringen

Het feit dat veiligheid onze grootste prioriteit is, stelt ons in staat om mens een maatschappij voorop te stellen. Daarmee bedoelen we de veiligheid van onze eigen mensen, maar ook de veiligheid van de omgeving.  Daiwa House Modular Europe draagt zorg voor de veiligheid op alle onderdelen van de bouwprocessen. Vanzelfsprekend beschikken we over alle certificeringen, deze vind je hier. 

Veilig bouwen

Veiligheid blijven stimuleren

We blijven veiligheid stimuleren. Het kan namelijk altijd nóg beter. Om die reden nemen we uiteenlopende maatregelen. Een voorbeeld zijn vergaderingen met onze medewerkers. waarin we aspecten van veiligheid die we dagelijks tegenkomen bespreken. De KAM-coördinator draagt zorg voor de risicobeheersing op de projecten en voert controles uit. Natuurlijk nemen ook ons management en direct leidinggevenden hun verantwoordelijkheid.

Bijvoorbeeld met periodieke werkplekinspecties en observatierondes. Niet alleen de technische veiligheid wordt daarbij bekeken, maar ook de menselijke factor. Bijvoorbeeld het naleven van voorschriften en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden op een project voeren onze medewerkers zelf een LMRA-check uit.