Zo zorgen flexwoningen voor snellere en schonere huisvesting in de woningcrisis

25 mei 2023

“Als er een wooncrisis is, moeten we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die woningen geplaatst gaan worden.” Harry van Zandwijk, CEO Daiwa House Modular Europe, deelt zijn zorgen rondom de woningnood. De oplossing? Flexwoningen. Deze modulaire woonvariant levert al een waardevolle bijdrage aan de markt, maar door op te schalen kunnen we de woningvoorraad sneller aanvullen.  

Het vinden van een locatie voor deze flexwoningen staat nu bovenaan de to-do-lijst, maar blijkt vaak een grote uitdaging. Gemeentes, corporaties en bouwbedrijven moeten met elkaar in gesprek gaan en samen zoeken naar de juiste plek voor de woningen – en dat gebeurt gelukkig steeds meer. Tijdens een recent bezoek van Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, aan flexwoningen in Delft werd een intentieverklaring voor de verkenning van een Flexcity getekend. Dit initiatief maakt het versneld realiseren van flexwoningen in andere delen van het land door fysieke herplaatsing mogelijk. 

Sneller en schoner wonen met modulair bouw
Duurzaamheid is een heikel punt in de bouwsector. Door modulair, duurzaam en circulair te bouwen kunnen woningen binnen een aantal maanden compleet worden gefinaliseerd voor toekomstige bewoners. Dit zorgt ervoor dat de realisatietijd van de woonoplossingen 30 tot 50% korter is dan bij conventionele bouw; of een project nu uit tientallen of honderden woningen bestaat. 

Dat niet alleen, want modulaire bouw zorgt ook voor 50% minder CO2-uitstoot dan traditionele bouw. Dit komt door de materialen die worden gebruikt, het bouwproces en een kleiner aantal transportbewegingen van en naar de bouwlocatie. Maar vooral de waarde van de herinzetbaarheid van de modules en het demonteren in plaats van slopen, zorgen voor aanzienlijk minder CO2-uitstoot. Dit maakt het nu in de sector het enige schone, toekomstbestendige alternatief. 

Vanuit Daiwa House Modular Europe wordt gewerkt aan het toepassen van deze slimme, schone en snelle bouwvorm. “Er zijn verschillende type woningen. Er zijn eenkamer-, tweekamer- en driekamerappartementen.” Weet van Zandwijk aan NOS te vertellen (bekijk het nieuwsitem hier). Zo wil Daiwa House Modular Europe niet alleen een woning voor ieder bieden, maar ook een thuis waarbij kwaliteit, wooncomfort, veiligheid en vooral duurzaamheid vooropstaan. De flexibiliteit en opschaalbaarheid is precies datgene wat modulaire bouw zo uniek maakt. Het is dan ook de meest logische keuze voor de huidige situatie waarin we ons in Nederland bevinden. 

De Kracht van flex 
Duidelijk is dat flexwoningen een slimme, snelle en schone oplossing kunnen bieden voor de woningnood in Nederland. Door in het hele land ruimte te geven aan het plaatsen van flexwoningen zijn deze woningen bovendien ook breed inzetbaar. Deze flexibele, modulaire woningen zijn relatief gemakkelijk aan te passen. Daarnaast door woningen binnen gemeenten uit te wisselen kunnen ze op die manier een bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan woningen in Nederland. En dit gebeurt gelukkig al vaak. Zo zijn de flexwoningen al ingezet om snel onderdak te bieden aan vluchtelingen, maar ook het tekort aan studentenhuisvestiging is in veel steden teruggedrongen met behulp van deze woningen. 

Ook minister de Jonge benadrukt in verschillende interviews het belang voor de snelle realisatie van deze flexwoningen: “Er moeten woningen bijkomen en dit is de snelste manier.” Daarnaast schreef Erik van Rein afgelopen maand op de voorpagina van Het Financieel Dagblad dat het kabinet de bouw van tienduizenden tijdelijke huizen als snelste manier ziet om het woningtekort terug te dringen: “Deze woningen zijn veel rapper in elkaar te zetten dan permanente huizen en de procedures om ze te plaatsen korter.” 

Nu doorpakken met ‘bouw van de toekomst’
In de huidige markt waarin woningbouw een grote uitdaging is, ligt er een grote en belangrijke rol voor Daiwa House Modular Europe om hierin te faciliteren. Het bouwbedrijf werkt dan ook hard aan een duurzaam en toekomstbestendig thuis voor iedereen. “We moeten ons razendsnel kunnen aanpassen aan de veranderende behoeftes van de samenleving,” vertelt van Zandwijk. “Zeker in urgente situaties waarbij er een hele plotselinge en directe vraag is.” Hij geeft aan trots te zijn op de wijze waarop het bedrijf hierin kan faciliteren: “Het is daarnaast geweldig om te zien dat ook de Nederlandse regering deze duurzame en flexibele manier van bouwen omarmt en de potentie erkent voor flexibele en permanente bouw.”  

Daiwa House Modular Europe | Zo zorgen flexwoningen voor snellere en schonere huisvesting in de woningcrisisWeb_©220831-0202