Blik op de Bouw – April

30 apr 2023

De eerste zonnestralen en groene blaadjes aan de bomen kenmerken deze april. De goede moed die dit weer met zich meebrengt is ook te zien in de bouwsector. Zo is Daiwa House Modular Europe 1 van de 36 bouwbedrijven die raamovereenkomsten heeft gesloten met branchevereniging Aedes. Dat is hartstikke handig, want blijkbaar is het gebrek aan bouwlocaties één van de grootste problemen in de bouw. Verder blijkt uit onderzoek dat het wel degelijk mogelijk is het woningtekort op te lossen en de klimaatdoelen te behalen. Zolang de sector maar openstaat voor verandering.

 

Raamovereenkomsten voor levering duizenden flexwoningen aan corporaties
Branchevereniging Aedes gaat samen met 36 bouwbedrijven, waaronder Daiwa House Modular Europe, woningen leveren aan woningcorporaties. Deze bouwbedrijven sloten een raamovereenkomst om maar liefst 8.000 flexwoningen te bouwen, schrijft Architectenweb. De corporaties zoeken naar de leveranciers die het best bij hen passen. Vervolgens kunnen die de woningen, op basis van xafspraken met de gemeente, bouwen. Deze aanpak zorgt voor voldoende duidelijkheid over de kwaliteit, leveringstijden, doorlooptijden en kosten van projecten.

Gebrek aan bouwlocaties grootste probleem
“Het gebrek aan locaties is het grootste probleem voor de kolossale woningbouwopgave”, zegt Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in BouwTotaal. Om alle ambitieuze bouwplannen te kunnen realiseren wil De Jonge regionale woondeals sluiten met provincies. Hij benadrukt daarbij hoe belangrijk het is om verder te kijken dan de binnenstedelijke locaties. Ook de plekken aan de randen van de stad kunnen bruikbaar zijn. Om dat allemaal te realiseren moet omwonenden wel af van de ‘Not-in-my-backyard-cultuur’. Het recht op een woning moet hierin prioriteit worden.

Het kan, de woningnood oplossen én duurzaam bouwen
Vanwege het woningtekort moeten er jaarlijks tot 2030 zo’n 100.000 nieuwe woningen bij komen. Een enorme opgave die hand in hand moet gaan met het behalen van de klimaatdoelen. Uit onderzoek blijkt dat dit met veel bestaande bouwmethoden niet mogelijk, aldus Trouw. Duurzamer bouwen is echter wel mogelijk, mits de hele sector openstaat voor verandering en de overheid nieuwe normen instelt. Met behulp van vijf strategieën kan de branche CO2-uitstoot van de nieuwbouw zeker met een derde reduceren. Een deel van de oplossing is industrieel bouwen, waar we bij Daiwa House Modular Europe gespecialiseerd in zijn. Vooral in combinatie met houtbouw, kan dit grote groene stappen opleveren.

Daiwa House Modular Europe | Blik op de Bouw - Aprilten-post