Red de jeugd: pak de woningnood jongeren aan

26 jul 2023

De woningcrisis houdt jongeren in een verstikkende greep. Uit recent onderzoek van Aegon blijkt dat velen van hen belangrijke levensstappen uitstellen omdat ze simpelweg geen geschikte woning kunnen vinden.  

De gevolgen hiervan zijn verstrekkend: levensgeluk wordt aangetast, machteloosheid en gevoelens van boosheid overheersen en jongeren ervaren veel verdriet en stress. Ook werkt de situatie kansenongelijkheid verder in de hand. Bovendien is meer dan de helft van de jonge woningzoekenden onder de dertig jaar oud (62%) jaloers op de kansen die eerdere generaties, zoals hun ouders, in het verleden hebben gehad op de woningmarkt. Dat bleek uit eerder onderzoek, in opdracht van Daiwa House Modulair Europe. 

Levensgeluk en gedeelde woning jongeren

Veel jongeren wonen door het tekort langer bij hun ouders of zoeken hun toevlucht in gedeelde huizen met vrienden of collega’s. Toch bieden deze tijdelijke maatregelen uiteindelijk geen duurzame oplossing. Bij veel jongeren die in deze situatie zitten ontbreekt hierbij aan stabiliteit en privacy. Hetgeen wat een eigen thuis uiteraard wel kan bieden. Bovendien is het lastiger om op deze manier een gezin te stichten, mochten zij die wens hebben. Kortom: de wooncrisis is een grote belemmering voor het levensgeluk en de levensloop van deze nieuwe generatie.  

Een modulaire woning als passende oplossing

Hoe los je dergelijke problematiek op? Bij Daiwa House Modular Europe zijn we vastberaden om de status quo te doorbreken en de woningnood aan te pakken. De tijd van eindeloze gesprekken en uitstel van plannen is voorbij. De situatie is te urgent en het verdient meer prioriteit. Wat ons betreft is het tijd voor actie! De bouw van nieuwe huizen moet versneld worden. Het mentale welzijn van jongeren, én andere bevolkingsgroepen die onder deze crisis lijden, moet serieus worden genomen. 

Als marktleider in de modulaire bouwindustrie voelen wij ons geroepen om een significante bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningcrisis. Modulaire bouw biedt een innovatieve, duurzame en efficiënte oplossing om snel meer woningen te realiseren. Zonder in te leveren op kwaliteit. Onze woonoplossingen sluiten perfect aan bij de wensen van de doelgroep en de problemen waar we als samenleving tegenaan lopen.  

De modulaire woningen die wij maken worden op een duurzame manier geproduceerd en kunnen snel worden geplaatst op diverse locaties. Bovendien zijn de woningen circulair; en dat is door verschuivende behoefte binnen gemeenten ook noodzakelijk. Wij vinden dat bouwen verder gaat dan materiaal en het vinden van een geschikte locatie. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin mensen zich thuis voelen, waar ze een veilige haven hebben om hun dromen na te jagen en een toekomst op te bouwen. 

Verder dan woningen voor jongeren creëren

De woningcrisis heeft een ongekende impact op het leven van met name jongeren en het is hoog tijd dat we niet langer stil blijven zitten – ook niet nu het kabinet gevallen is. Als Daiwa House Modular Europe nemen we onze verantwoordelijkheid en roepen we op tot actie aan de overheid, corporaties en de modulaire bouwbranche.  

Wie een betere toekomst wil voor alle generaties – waar woningen niet langer schaars zijn en waar iedereen de kans krijgt om een stabiel en gelukkig leven op te bouwen – moet daar de handen voor uit de mouwen steken. Met innovatieve bouwoplossingen willen we die toekomst duurzaam, slim en snel gaan vormgeven. Dat zijn we verplicht aan deze nieuwe generatie. 

Praat mee en kom in actie!

De komende maanden organiseren we diverse evenementen over dit onderwerp. Met verschillende, regionale partijen en externe experts gaa we samen in gesprek om de duurzame versnelling in het aanvullen van de woningvoorraad te kunnen realiseren. Praat je met ons mee? Kijk op deze pagina en lees meer over dit evenement. 

a couple sitting on a bed looking at a laptop