Gemeente en OFW tekenen voor realisatie flexwoningen

07 jul 2023

Woensdag 5 juli tekenden wethouder Peter van Bergen van gemeente Dronten en Noek Pouw, directeur bestuurder van OFW een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van flexwoningen in Dronten. Het gaat om circa 60 woningen, die bedoeld zijn voor woningzoekenden die met spoed op zoek zijn naar een woning. Door de bouw van dit soort woningen kunnen gemeente Dronten en OFW de meest urgent woningenzoekenden sneller aan een woning helpen.

Deze flexwoningen zijn voor Drontenaren die een plek nodig hebben. We weten dat hier veel vraag naar is. Het realiseren van dit project helpt ook de doorstroom op de woningmarkt te verbeteren.

Wethouder Peter van Bergen

In de gemeenteraad is de motie Flexwonen voor spoedzoekers aangenomen. De gemeente heeft hier in goede samenwerking met OFW vervolg aangegeven. Iedereen verdient een basis; een goed huis om van daaruit stappen te kunnen maken naar een (nieuw) thuis en te werken aan zijn toekomst. Daarom zijn de zogenoemde flexwoningen onder andere bedoeld voor mensen met een dringende woonvraag, zoals jongeren / starters en statushouders in de gemeente Dronten. Vanuit deze basis kunnen zij zoeken naar een reguliere woning. De woningen worden door OFW toegewezen aan urgent woningzoekenden.

Locatie

De gemeente is op zoek gegaan naar een locatie voor deze flexwoningen. Dit is de locatie aan het Gangboord / de Educalaan in Dronten geworden, waar het tijdelijke gemeentehuis heeft gestaan tijdens de renovatie. Voordeel van deze locatie is dat de nutsvoorzieningen er al liggen, waardoor een relatief snelle ontwikkeling mogelijk is. Het betreft een prominente locatie in het centrum. Daarom wordt er goed gekeken naar de kwaliteit (uitstraling) van de woningen en een goede inpassing in de omgeving.

Het is heel mooi dat er een locatie gevonden is, waar we nu echt snelheid kunnen maken. Het toevoegen van flexwoningen aan de Drontense woningmarkt, zorgt ervoor dat een flink aantal urgent woningzoekenden al volgend jaar in Dronten hun eigen thuis kunnen vinden.”

-Noek Pouw, directeur bestuurder OFW

Uitvoering project

Er komen twee woongebouwen met in totaal circa 60 appartementen in een groene omgeving. De gemeente Dronten en OFW zetten in op vergroten van biodiversiteit in het centrum van Dronten door het aanplanten van groen dat vlinders en insecten aantrekt. Ook is er aandacht voor de verkeersveiligheid.

Om de woningen versneld te kunnen realiseren, maakt OFW gebruik van de kennis en ervaring van Daiwa House Modular Europe, marktleider in Europa in modulair bouwen. Eerder was de ondertekening van deze samenwerking tijdens de PROVADA van 2023. OFW en Daiwa werken de plannen nu verder uit. Planning is dat in de loop van 2024 de eerste werkzaamheden bij de locatie zichtbaar worden, zodat de woningen eind 2024 verhuurd kunnen worden.

Informatie over het project Flex Wonen in Dronten is ook te lezen op www.ofw.nl/nieuwbouw.

Daiwa House Modular Europe | Gemeente en OFW tekenen voor realisatie flexwoningenOFW signing for the realization of flex housing