Groen licht voor 62 flexwoningen in Dronten

17 mei 2024

Gemeente Dronten heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van tweeënzestig flexwoningen aan de Educalaan in Dronten. Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is de opdrachtgever van bouw voor deze woningen voor urgente woningzoekenden. “De vergunning is een belangrijke stap in het project. We zijn blij dat we nu echt aan de slag kunnen met de bouw,” aldus Noek Pouw, directeur-bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten.

Met de flexwoningen kan Oost Flevoland Woondiensten urgente woningzoekenden, zoals starters en statushouders, sneller aan een tijdelijke woonruimte helpen. Vanuit de flexwoningen kunnen zij vervolgens op zoek gaan naar hun permanente (huur)woning in gemeente Dronten. De nieuwbouw helpt om de druk op de woningmarkt iets te verlagen. In oktober is een informatiebijeenkomst voor woningzoekenden en omwonenden. Tot die tijd staat alle beschikbare informatie over de flexwoningen op www.praatmee.ofw.nl.

Oplevering in december

Nadat Daiwa House Modular Europe en Oost Flevoland Woondiensten afgelopen december de samenwerkingsovereenkomst ondertekenden, was het nog wachten op de omgevingsvergunning. Nu die rond is, worden de flexwoningen in de fabriek van Daiwa House Modular Europe geproduceerd. In september worden ze binnen één week (per woongebouw) kant-en-klaar op locatie geplaatst. De flexwoningen kunnen zo snel worden gerealiseerd, doordat er gebruik wordt gemaakt van modulaire bouw. Dit is een bouwtechniek waarbij volledige modules in de fabriek worden ontwikkeld en op de bouwplaats worden afgeleverd voor montage. Wanneer de afwerking ervan volgens planning verloopt, zijn de woningen vanaf het begin van het nieuwe jaar bewoond.

Render van flexwoningen in Dronten voor Oost Flevoland Woondiensten