Daiwa House tekent de Green Deal Montfoort

14 nov 2023

In november 2023 zette de gemeente Montfoort een belangrijke stap door de ondertekening van een vernieuwende overeenkomst: de Green Deal. Dit historische akkoord markeert een gezamenlijke inspanning van bedrijventerreinen en bedrijvenverenigingen in Montfoort, Heeswijk en Linschoten om gezamenlijk te streven naar duurzaamheid in hun bedrijfsvoering, terreinen en energieverbruik. Uniek in de provincie Utrecht, symboliseert deze Green Deal een waardevolle samenwerking tussen bedrijven en de lokale overheid met als doel een duurzamere toekomst.

Green Deal Montfoort
De kernpunten van deze Green Deal benadrukken de noodzaak om efficiënter om te gaan met energie, een groter gebruik van hernieuwbare bronnen, het verminderen van broeikasgasemissies en het bevorderen van een circulaire economie, evenals het optimaliseren van water- en afvalbeheer.

Netcongestie
In het hedendaagse landschap van energievoorziening ervaren we echter netcongestie, waarbij de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk zijn limiet bereikt. Deze situatie ontstaat door de snelgroeiende inzet van hernieuwbare energie, de elektrificatie van industriële processen, de opkomst van wind- en zonneparken, de uitbreiding van laadinfrastructuur en het gebruik van warmtepompen. Hoewel er inspanningen worden geleverd om het elektriciteitsnetwerk uit te breiden en de capaciteit te vergroten, is het duidelijk dat dit nog geruime tijd zal duren. Gezamenlijke inspanningen zijn nodig om de beschikbare stroom eerlijk te verdelen.

Energiehubs zijn de oplossing
Een innovatieve oplossing die wordt overwogen, zijn de zogenaamde energiehubs. Deze hubs worden geïntroduceerd om overbelasting van het stroomnet te voorkomen, terwijl ze bedrijven tegelijkertijd de mogelijkheid bieden om op hun eigen terrein energie op te wekken en te gebruiken. De ondertekende Green Deal vertegenwoordigt slechts de eerste fase van deze veelbelovende koers. De volgende stap omvat het uitvoeren van energiescans bij bedrijven, waardoor concrete acties kunnen worden ondernomen om de duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Daiwa House Modular Europe | Daiwa House tekent de Green Deal MontfoortGreen Deal Montfoort