Blik op de Bouw – maart

31 mrt 2022

Er is reuring: op de bouwplaats natuurlijk altijd, maar ook zeker in de media die aan de lopende band over onze sector schrijven. In maart werd er bijvoorbeeld veel geschreven over het nieuwe nationale bouwplan waarmee er vanaf 2024 meer woningen worden bijgebouwd. Ook pleit de toezichthouder voor woningcorporaties dat gemeenten meer hulp bieden bij het realiseren van nieuwbouw. Je leest alles over het laatste nieuws in de Blik op de Bouw!

 

Analyse: 1 op de 10 collega’s in de bouw is vrouw
De afgelopen maand lieten cijfers van de Confederatie Bouw en de Bouwunie zien dat steeds meer vrouwen actief zijn in de bouwsector. Zo is 1 op de 10 mensen in de bouw een vrouw en nam het aantal vrouwelijke werknemers met 19% toe tussen 2015 en 2020, lezen we op Bouw & Wonen. Genoeg ruimte dus om nog meer vrouwen te stimuleren in de bouw te gaan werken. Ook bij Daiwa House Modular Europe blijven we op zoek naar nieuw talent en natuurlijk zijn ook nieuwe vrouwelijke collega’s welkom! Bouw jij met ons mee aan een duurzamere samenleving? Bezoek deze pagina.

 

Kabinet komt met nationaal bouwplan, vanaf 2024 100.000 woningen extra
De regering wil meer flexwoningen inzetten op grootschalige bouwlocaties, meer regie en strakkere naleving van regels. In maart werd er een nieuw plan voorgesteld aan minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge. Zo willen zij de woningnood aanpakken, gebundeld in twee nota’s: de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw. Daarnaast wil minister De Jonge tot en met 2030 zo’n 900.000 woningen bouwen, waarvan ten minste twee derde betaalbare huur- en koopwoningen. Als minister zet hij vooral in op het nemen van meer regie, meldt de NOS. Met provincies en gemeenten moeten prestatieafspraken gemaakt worden en bestuursakkoorden worden gesloten over het aantal te bouwen huizen, de betaalbaarheid en de kwaliteit. Op het gebied van flexwoningen hebben marktpartijen de nodige kennis in huis; het wiel is al meer dan eens uitgevonden. Zo realiseerden we vorig jaar mooie projecten voor woningbouwcorporaties, met onder meer ‘Wonen bij LARS’ en ‘Wonen bij LILY’. Werk aan de winkel dus!

 

Autoriteit woningcorporaties pleit voor meer hulp van overheid bij nieuwbouw
Volgens de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) is er meer hulp van gemeenten nodig bij het uitvoeren van lokale prestatieafspraken over nieuwbouw. Meer regie van gemeenten en Rijk zou corporaties helpen om meer en sneller woningen te realiseren. Vastgoedjournaal schrijft over het rapport van toezichthouder Aw genaamd ‘Staat van de corporatiesector 2021’.

bouwunit