Initiatief voor hoogwaardige huisvesting arbeidsmigranten

12 apr 2024

Origineel bericht van Kafra Housing.

Al een aantal weken geleden zijn we begonnen met het bouwen en plaatsen van de modules voor hoogwaardige huisvesting voor arbeidsmigranten, die in de gemeente Lansingerland werkzaam zijn. In opdracht van KaFra Housing bouwt Daiwa House Modular Europe aan een mooi project voor omgeving van Bleiswijk. Gelegen aan de Violierenweg, biedt KaFra een plek voor arbeidsmigranten om goed te kunnen leven in Nederland. Iets waar arbeidsmigranten veel problemen mee hebben tijdens hun bezoek aan ons land.

Daiwa House Modular Europe voorziet KaFra Housing uiteindelijk van drie verschillende ‘KaFra’ torens die bij elkaar 264 arbeidsmigranten van onderdak moeten voorzien. Op elke verdieping komen 4 ruime hoekappartementen die plaats bieden aan vier personen, en 4 gezellige studio’s die geschikt zijn voor twee personen. Daiwa House Modular Europe zal dit project uiteindelijk binnen een half jaar realiseren.

Dynamisch centrum van glastuinbouw en distributie
De gemeente Lansingerland ontwikkelt zich steeds verder tot het dynamische centrum van de glastuinbouw en de distributie in ons land. Die positie is de laatste tijd versterkt met de komst van duizenden banen door de vestiging van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet en Zalando in de gemeente.

Huisvesting arbeidsmigranten in Bleiswijk is uitdaging
Net als in de glastuinbouw werken in deze distributiecentra vele duizenden zogenaamde ‘tijdelijke’ arbeidsmigranten, die relatief kort verblijven in Nederland. Voor deze groep is goede huisvesting een uitdaging. Zij zijn het meest gebaat bij een kwalitatief hoogwaardige locatie, waarbij ook de begeleiding goed geregeld is.

Huisvesting arbeidsmigranten aan rand industrieterrein Bleiswijk
Om te zorgen dat de huisvesting veilig is, zijn er regels opgesteld waaraan de huisvesting moet voldoen. In het toetsingskader zijn onder andere eisen gesteld aan kwaliteit en kwantiteit van de huisvesting. Ook zijn er regels vastgelegd om goed overleg met de omgeving te waarborgen. Wethouder Kathy Arends over het nieuwe lokale beleid: “Iedereen moet in onze gemeente onder goede en veilige omstandigheden kunnen wonen en werken. Dat geldt ook voor arbeidsmigranten, die een waardevolle bijdrage leveren aan onze lokale economie. Ik ben heel blij en trots dat we samen met de sector tot een set afspraken zijn gekomen om dit goed met elkaar te regelen.”

KaFra Housing past de nieuwe gemeentelijke kaders direct toe en heeft omwonenden, college-, en gemeenteraadsleden uitgenodigd voor online informatiebijeenkomsten. Om extra druk op de lokale woningmarkt te voorkomen en reisafstanden te minimaliseren kiest KaFra Housing voor huisvesting aan de rand van het industrieterrein. De locatie ligt niet ver van maatschappelijke voorzieningen in de omgeving, zoals lokale winkeliers, horeca en supermarkten. Op de locatie zelf wordt ook geïnvesteerd in fitness en ontspanningsmogelijkheden.

Daiwa House Modular Europe | Initiatief voor hoogwaardige huisvesting arbeidsmigrantenKafra 1