Blik op de Bouw – januari

28 jan 2022

Het nieuwe jaar ging vliegend van start met veel ontwikkelingen in de bouwsector én bij ons. Zo heeft de kersverse minister voor Volkshuisvesting ons bezocht om meer te weten te komen over modulair bouwen. Daarnaast blijkt uit onderzoek van ABN AMRO dat seniorenwoningen vaak tekortschieten en mag het aanbod van sociale huurwoningen niet dalen. Blijf op de hoogte en lees de nieuwe Blik op de Bouw.

Minister voor Volkshuisvesting op bezoek in Montfoort
De nieuwe minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, heeft een bezoek gebracht aan Daiwa House Modular Europe en Jan Snel in Montfoort. Tijdens dit bezoek is hem alles verteld over de modulaire bouwmethode en hoe we daarmee een oplossing bieden voor het woningtekort. ‘Prachtig innovatief bedrijf dat met geïndustrialiseerd modulair bouwen sneller en duurzamer werkt. Meer flexibel bouwen zal nodig zijn om met meer tempo meer woningen neer te zetten’, tweette de minister later. Lees alles in het artikel van het AD waar we enorm trots op zijn.

Aanbod voor ouderen schiet vaak tekort
Nieuwbouwwoningen voldoen nauwelijks aan de behoeften van de groeiende groep ouderen, meldt Vastgoedjournaal over een rapport van ABN AMRO. Ouderen krijgen een steeds groter aandeel in de bevolking; het aantal 65- tot 80-jarigen stijgt tot 2040 met 0,6 miljoen nu naar 3,2 miljoen. Per saldo neemt het aandeel 65-plussers volgens de bank erg snel toe. Daarbij sluit veel nieuwbouw sluit niet goed aan bij de behoeften van ouderen. Er worden vooral grotere gezinswoningen gebouwd, terwijl veel ouderen een voorkeur hebben voor kleinere woningen. Bij nieuwbouw moet daarom meer rekening worden gehouden met de samenstelling van de toekomstige bevolking.

Aantal sociale huurwoningen mag niet afnemen volgens Tweede Kamer
De Tweede Kamer wil dat het aantal sociale huurwoningen de komende tijd niet afneemt, zo lezen we op Binnenlands Bestuur. Een meerderheid nam een motie van de SP hierover aan. In deze motie staat dat het aantal sociale huurwoningen sinds 2013 met maar liefst 100.000 is afgenomen. De motie kreeg uiteindelijk steun van alle coalitiepartijen, en ook van bijna de voltallige oppositie. Een voorlopig positief signaal om aandacht te blijven besteden aan het huisvestingsaanbod in ons land.

 

Blik op de bouw januari